Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 – konsultacje społeczne w Polsce

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 – konsultacje społeczne w Polsce

Instytucja Zarządzająca transnarodowym programem Interreg Europa Środkowa 2021-2027 (Miasto Wiedeń) rozpoczęła 6 listopada br. konsultacje społeczne Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Informacja, dokumenty i zaproszenie do zgłaszania uwag w…
Zobacz więcej: Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 – konsultacje społeczne w Polsce