Wydłużenie terminu naboru wniosków, dodanie V rundy konkursu, aktualizacja wzorów umów dla działania 8.5 RPO Województwa Małopolskiego

Wydłużenie terminu naboru wniosków, dodanie V rundy konkursu, aktualizacja wzorów umów dla działania 8.5 RPO Województwa Małopolskiego

17 września 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę nr 1713/19 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu dla naboru RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Regionalnego Województwa Małopolskiego na lata…
Zobacz więcej: Wydłużenie terminu naboru wniosków, dodanie V rundy konkursu, aktualizacja wzorów umów dla działania 8.5 RPO Województwa Małopolskiego