Wyłączenie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Ciechanowie z mazowieckiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).

Wyłączenie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Ciechanowie z mazowieckiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku Lokalny Punkt Informacyjny (LPI) w Ciechanowie zostaje wyłączony z mazowieckiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Zasięg działań z terenu LPI Ciechanów włączony zostaje do zasięgu działań pozostałych LPI….
Zobacz więcej: Wyłączenie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Ciechanowie z mazowieckiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).