Aktualne konkursy

Kolejne rozdanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na projekty przyjazne środowisku

Celem pierwszego naboru z Działania RPO WM 5.1 będzie realizacja projektów polegających na budowie systemu wczesnego ostrzegania przed katastrofami. System taki powinien być złożony z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem. Wnioskodawca będzie mógł zaprojektować punkty alarmowe,…
Zobacz więcej: Kolejne rozdanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na projekty przyjazne środowisku

Opublikowano drugą wersję Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

28 października 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła drugą wersję „Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020”.
Wytyczne wymagały modyfikacji o charakterze dostosowującym w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015…
Zobacz więcej: Opublikowano drugą wersję Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 – 1 listopada 2015 r.

Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji,…
Zobacz więcej: Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 – 1 listopada 2015 r.

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko

29 października 2015 r. wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.1) (SzOOP).
Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu obejmują…
Zobacz więcej: Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko

Mazowsze wystartowało po eurofundusze na e-zdrowie

Zakończył się jeden z pierwszych naborów wniosków o dofinansowanie z Regionalnego Programu województwa mazowieckiego (RPO WM). W ramach konkursu z poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektów e-zdrowie w systemie MEWA 2.0  zostało…
Zobacz więcej: Mazowsze wystartowało po eurofundusze na e-zdrowie

Polska Wschodnia stawia na innowacyjny biznes

„Prawie 25 mln zł z Programu Polska Wschodnia trafi do ośrodków innowacji z makroregionu, które opracują i zrealizują specjalny pilotażowy program wspierający start-upy” – poinformowała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

30 października 2015 r. ruszył…
Zobacz więcej: Polska Wschodnia stawia na innowacyjny biznes

Nabór na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Małopolskiego (1)

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, prowadzi nabór na kandydatów na ekspertów w następujących dziedzinach: 

Badania przemysłowe i prace rozwojowe w…
Source: Fundusze

Świat dostępny dla każdego

„Projekty finansowane ze środków unij­nych są szansą na to, by przestrzeń publiczna w Polsce stała się w końcu bardziej dostępna dla każdego z nas. Niezależnie od poziomu sprawności.” – uważa dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, Dyrektor Centrum Projektowania Uniwer­salnego na…
Source: Fundusze

Fundusze Europejskie na założenie firmy

Fundusze Europejskie dają wiele możliwości uzyskania dofinansowania na założenie swojej firmy. Jeśli masz pomysł na biznes, warto postarać się o środki unijne, które pomogą Ci wystartować. Są one dostępne w formie dotacji lub pożyczek. Poza wsparciem finansowym, możesz korzystać także ze…
Source: Fundusze