Aktualne konkursy

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu naboru w ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna, Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

Przedłużono o 30 dni kalendarzowych tj. do 2 marca 2016 r. do godz. 15.00 termin naboru projektów dotyczącego Działania 4.2 Efektywność energetyczna (Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego). Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności…
Zobacz więcej: Komunikat w sprawie przedłużenia terminu naboru w ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna, Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

Poziom realizacji programów – stan na 24 stycznia 2016 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 24 stycznia 2016 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 24 stycznia 2016 r.

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Programu Polska Cyfrowa już dostępna

22 stycznia 2016 roku zaktualizowano Szczególowy Opis Osi Priorytetowych (SzOOP) dla Programu Polska Cyfrowa. Zmiany dotyczą działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Zmniejszona została maksymalna wartość dofinansowania projektu z 37,2 mln zł do 16 mln zł…
Zobacz więcej: Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Programu Polska Cyfrowa już dostępna

Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie „Obsługa interesantów w sądzie” w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Sprawiedliwości jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w dziedzinie „Obsługa interesantów w sądzie”….
Zobacz więcej: Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie „Obsługa interesantów w sądzie” w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Zaktualizowany harmonogram konkursów dla Programu Inteligentny Rozwój na 2016 rok

W związku z planami Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi przyśpieszenia wydatkowania środków w ramach poszczególnych programów na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca Programem Inteligentny Rozwój (PO IR) przedstawia zmieniony harmonogram konkursów na 2016…
Zobacz więcej: Zaktualizowany harmonogram konkursów dla Programu Inteligentny Rozwój na 2016 rok

Wydłużenie terminu naboru wniosków dla działania 7.3, Programu Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego

Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego informuje, iż w związku z pracami zmierzającymi do zapewnienia spójności zapisów dokumentów programowych, termin naboru wniosków dla działania 7.3. wydłuża się do 19.02.2016…
Zobacz więcej: Wydłużenie terminu naboru wniosków dla działania 7.3, Programu Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego

Zmiany w Regulaminie konkursu dla działania 7.3 Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej,…
Zobacz więcej: Zmiany w Regulaminie konkursu dla działania 7.3 Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego

Zakończenie naboru w Programie Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Od 23 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. w programie Interreg Polska – Saksonia trwał nabór wniosków o dofinansowanie w I osi priorytetowej „Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe” oraz II osi priorytetowej „Mobilność regionalna’. W I osi przeznaczono w nim 7 mln…
Zobacz więcej: Zakończenie naboru w Programie Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Zatwierdzone kryteria oceny projektów w programie Interreg Brandenburgia-Polska 2014-2020

19 i 20 stycznia 2016 r. we Frankfurcie nad Odrą, pod przewodnictwem strony niemieckiej, odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego program Interreg Brandenburgia-Polska. Podczas spotkania przyjęto dokumenty niezbędne do rozpoczęcia naborów wniosków o…
Zobacz więcej: Zatwierdzone kryteria oceny projektów w programie Interreg Brandenburgia-Polska 2014-2020

Zakończono ostateczną weryfikację wniosków o dofinansowanie projektów pomocy technicznej w Programie Polska Wschodnia na 2016 rok

12 i 14 stycznia 2016 roku Instytucja Zarządzająca Programem Polska Wschodnia (POPW) zakończyła ostateczną weryfikację wniosków o dofinansowanie projektów pomocy technicznej w ramach Programu na 2016 rok.
W wyniku tej procedury:

wnioski Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości…
Zobacz więcej: Zakończono ostateczną weryfikację wniosków o dofinansowanie projektów pomocy technicznej w Programie Polska Wschodnia na 2016 rok