Aktualne konkursy

Znamy animatorów „Platform startowych dla nowych pomysłów” (1)

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Kielecki Park Technologiczny oraz Lubelski Park Naukowo-Technologiczny jako animatorzy przeprowadzą pilotaż kompleksowego programu wsparcia młodych firm w Polsce Wschodniej pn. Platformy startowe dla nowych pomysłów.

„Wybrane w konkursie ośrodki…
Zobacz więcej: Znamy animatorów „Platform startowych dla nowych pomysłów” (1)

Znamy animatorów „Platform startowych dla nowych pomysłów”

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Kielecki Park Technologiczny oraz Lubelski Park Naukowo-Technologiczny jako animatorzy przeprowadzą pilotaż kompleksowego programu wsparcia młodych firm w Polsce Wschodniej pn. Platformy startowe dla nowych pomysłów.

„Wybrane w konkursie ośrodki…
Zobacz więcej: Znamy animatorów „Platform startowych dla nowych pomysłów”

Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko

10 lutego 2016 r. Minister Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.3).
Zmiany w nowej wersji dokumentu:
W dokumencie głównym w sektorze kultury (działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i…
Zobacz więcej: Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko

Komisja Europejska zrefundowała pierwsze pieniądze za projekty Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Na początku lutego 2016 r. Komisja Europejska przekazała pierwszą refundację wydatków poniesionych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, największego w Polsce programu w perspektywie 2014-2020.
Zrefundowane zostały środki dotyczące zarówno Funduszu Spójności (314 mln…
Zobacz więcej: Komisja Europejska zrefundowała pierwsze pieniądze za projekty Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska

W dniach 17-18 lutego 2016 r. w Löcknitz (Niemcy) odbędzie się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska 2014-2020.
Omawiane będą m.in. następujące tematy:
1. Podział Pomocy Technicznej na…
Zobacz więcej: Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska

Pierwsze ośrodki innowacji z akredytacją Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju przyznało akredytacje pierwszym ośrodkom innowacji, które świadczą proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 
System akredytacji przygotowany został m.in. na potrzeby poddziałania 2.3.1 Programu Inteligentny Rozwój…
Zobacz więcej: Pierwsze ośrodki innowacji z akredytacją Ministerstwa Rozwoju

Staże i praktyki zagraniczne dla młodzieży

Młodzi ludzie po ukończeniu edukacji często mają trudności z płynnym przejściem w życie zawodowe. Problemem może być niedopasowane wykształcenie, brak doświadczenia oraz różnica między zdobytą w trakcie edukacji wiedzą a wymaganiami pracodawców. Młodzieży pomogą programy zwiększające…
Zobacz więcej: Staże i praktyki zagraniczne dla młodzieży

Harmonogram oceny projektów dla Poddziałania 9.3.1.Wsparcie sektora ekonomii społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

29 stycznia br. zakończył się nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe, na obszarze centralno-zachodnim województwa śląskiego RPO WSL 2014-2020 RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15.Prosimy o zapoznanie sie z…
Zobacz więcej: Harmonogram oceny projektów dla Poddziałania 9.3.1.Wsparcie sektora ekonomii społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

Komunikat w sprawie obligatoryjnego programu szkolenia dla oceniających projekty w ramach Programu Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Z dniem 12 lutego 2016 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ustala obligatoryjny program szkoleniowy przeznaczony dla oceniających wnioski współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Na program składają…
Zobacz więcej: Komunikat w sprawie obligatoryjnego programu szkolenia dla oceniających projekty w ramach Programu Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na 2016 rok

Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął 5 lutego 2016 r. aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok.
Aktualizacja dotyczy…
Zobacz więcej: Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na 2016 rok