Aktualne konkursy

Fundusze na innowacje

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru Biuletynu Fundusze Europejskie w Polsce. Pokazujemy w nim możliwości sięgania po fundusze unijne na szeroko rozumianą innowacyjność.  
W ciągu najbliższych 5 lat na politykę proinnowacyjną zostanie przeznaczone ponad 15 mld euro, które będą…
Zobacz więcej: Fundusze na innowacje

Nabór kandydatów na ekspertów w Programie Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów Programu Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie: wymiar…
Zobacz więcej: Nabór kandydatów na ekspertów w Programie Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości

Nabór Kart Projektów Subregionalnych w Małopolsce

19 kwietnia 2016 r. zmieniono regulamin wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego (RPO WM).
Zmiany w Regulaminie
Wprowadzone zmiany wynikają z potrzeby dostosowania Regulaminu…
Zobacz więcej: Nabór Kart Projektów Subregionalnych w Małopolsce

8,7 mln euro z Programu Interreg Polska-Saksonia dla czterech projektów

Komitet Monitorujący (KM) zatwierdził pierwsze projekty w programie Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. Dofinansowanie przyznano czterem projektom – trzem flagowym oraz parasolowemu. Posiedzenie gremium odbyło się 19 kwietnia 2016 r. w Bautzen (Niemcy).
Członkowie Komitetu przyjęli też plan…
Zobacz więcej: 8,7 mln euro z Programu Interreg Polska-Saksonia dla czterech projektów

Wydłużenie terminów naborów w ramach Działań 6.6, 7.1, 8.1, 8.3 oraz 8.7, Program Regionalny Województwa Zachodniopomorskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań w zakresie wdrażania Programu, podjęto decyzję o zmianie systemu oceny wniosków o dofinansowanie projektów w celu usprawnienia jej dokonywania. Skutkuje to koniecznością…
Zobacz więcej: Wydłużenie terminów naborów w ramach Działań 6.6, 7.1, 8.1, 8.3 oraz 8.7, Program Regionalny Województwa Zachodniopomorskiego

Zmiana alokacji dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach Programu Regionalnego – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo!           
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 5 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zmniejszeniu alokacji z 25 mln PLN do 16 mln PLN, dla zaplanowanego na czerwiec br. w Harmonogramie…
Zobacz więcej: Zmiana alokacji dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach Programu Regionalnego – Lubuskie 2020

Komunikat w sprawie ustalenia obligatoryjnego programu szkolenia dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) udostępniła na Platformie Oceniających Projekty EFS (POP EFS) szkolenie „Zasady oceniania wniosków o dofinansowanie w ramach PO WER”.
Z dniem 20 kwietnia 2016 r. Instytucja Zarządzająca PO WER…
Zobacz więcej: Komunikat w sprawie ustalenia obligatoryjnego programu szkolenia dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Wdrażanie innowacji – znamy zwycięzców konkursu

33 innowacyjne rozwiązania mają szansę pojawić się już wkrótce na rynku dzięki niemal 142 mln zł z Programu Polska Wschodnia (POPW). Rozstrzygnięto pierwszy konkurs w poddziałaniu 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, wspierającym przedsiębiorców w komercjalizacji wyników…
Zobacz więcej: Wdrażanie innowacji – znamy zwycięzców konkursu

Fundusze Europejskie na Szkolenia i Edukację

Zmiany na rynku pracy zmuszają zarówno osoby pracujące, jak i niepracujące, do podnoszenia i uzupełniania swoich kwalifikacji zawodowych, a nawet do przebranżowienia. Fundusze Europejskie wspierają osoby, które chcą skorzystać z różnych form dokształcania.
Szkolenia dla…
Zobacz więcej: Fundusze Europejskie na Szkolenia i Edukację

Trwa nabór kandydatów na ekspertów od oceny projektów w programie Interreg Polska-Słowacja

Zapraszamy specjalistów do ubiegania się o wpis na listę ekspertów oceniających projekty w ramach następujących dziedzin:

dziedzictwo kulturowe i naturalne,
infrastruktura drogowa i transport multimodalny,
edukacja transgraniczna i uczenie się przez całe życie,

w tym w zakresie…
Zobacz więcej: Trwa nabór kandydatów na ekspertów od oceny projektów w programie Interreg Polska-Słowacja