Aktualne konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Regionalnego Programu Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15 dla poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego, Regionalnego Programu…
Zobacz więcej: Rozstrzygnięcie konkursu w ramach poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Regionalnego Programu Województwa Śląskiego

Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój (1)

Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, zatwierdziła zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój.
Zmiany dotyczą przede wszystkim sposobu realizacji poddziałania 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie…
Zobacz więcej: Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój (1)

Poziom realizacji programów – stan na 10 kwietnia 2016 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 10 kwietnia 2016 r. złożono 302,4 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 10 kwietnia 2016 r.

Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 1/REW/2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Minister Rozwoju ogłaszają konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.
Głównym celem Konkursu jest wsparcie gmin w przygotowaniu podstaw programowych i organizacyjnych…
Zobacz więcej: Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 1/REW/2016

Zmiany w kryteriach wyboru projektów Regionalnego Programu dla województwa łódzkiego

5 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 389/16 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Wprowadzone zmiany dotyczą aktualizacji Załącznika nr 3…
Zobacz więcej: Zmiany w kryteriach wyboru projektów Regionalnego Programu dla województwa łódzkiego

Zatwierdzenie projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego

29 marca 2016 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego  zatwierdził wykaz projektów pozakonkursowych wybranych w formie otwartego naboru w priorytecie inwestycyjnym 5.2 Systemy transportu kolejowego w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego.
Decyzja Zarządu…
Zobacz więcej: Zatwierdzenie projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego

31,6 mln zł na konkursy z zakresu innowacji społecznych i mobilności ponadnarodowej

W maju i czerwcu startują trzy konkursy otwarte w Programie Wiedza Edukacja Rozwój z zakresu innowacji społecznych i mobilności.

– Dzięki nowym rozwiązaniom, które uda się wypracować w projektach innowacyjnych osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi dostaną szansę na lepsze…
Zobacz więcej: 31,6 mln zł na konkursy z zakresu innowacji społecznych i mobilności ponadnarodowej

Pokaż swój projekt podczas ogólnopolskiej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”!

Rozpoczynamy nabór atrakcji do III edycji akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Jeśli jesteś beneficjentem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich i chcesz pokazać go szerszemu gronu w ciekawej formie – dołącz do nas! Wejdź na stronę www.dniotwarte.eu i zgłoś się! Na…
Zobacz więcej: Pokaż swój projekt podczas ogólnopolskiej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”!

Krajowy Dzień Informacyjny Interreg Europa

Dużym zainteresowaniem cieszyło się zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju spotkanie dla osób planujących udział w drugim naborze programu Interreg Europa. Odbyło się ono 4 kwietnia 2016 roku.

„Jestem przekonany, że pomoże ono w opracowaniu dobrych wniosków oraz realizacji wielu…
Zobacz więcej: Krajowy Dzień Informacyjny Interreg Europa

Poziom realizacji programów – stan na 3 kwietnia 2016 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 3 kwietnia 2016 r. złożono 302,4 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 3 kwietnia 2016 r.