Aktualne konkursy

Infrastruktura dla badań – ogłaszamy kolejny konkurs dla firm

1 mld zł to pula środków II edycji konkursu na wsparcie procesów powstawania lub rozwijania ośrodków badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Dotacja z Programu Inteligentny Rozwój pokryje m.in. koszty zakupu technologii lub aparatury umożliwiającej prowadzenie prac…
Zobacz więcej: Infrastruktura dla badań – ogłaszamy kolejny konkurs dla firm

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 – 31 stycznia 2016 r.

Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji,…
Zobacz więcej: Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 – 31 stycznia 2016 r.

Nabór projektów infrastruktury drogowej w ramach Interreg Polska-Słowacja

Niemal 30 mln zł wynosi pula konkursu z Programu Interreg Polska-Słowacja, na inwestycje w rozwój transgranicznego transportu, poprzez tworzenie nowych i modernizację istniejących połączeń drogowych. Od 26 stycznia do 31 maja br. można składać wnioski o dofinansowanie…
Zobacz więcej: Nabór projektów infrastruktury drogowej w ramach Interreg Polska-Słowacja

Zmiana lokalizacji Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Malborku

Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2016 r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku rozpocznie pracę w siedzibie Malbork Welcome Center przy ul. Kościuszki 54.
Jednocześnie informujemy, że w związku z przeprowadzką do nowej siedziby bez zmian pozostaje kontakt telefoniczny oraz…
Zobacz więcej: Zmiana lokalizacji Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Malborku

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu naboru w ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna, Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

Przedłużono o 30 dni kalendarzowych tj. do 2 marca 2016 r. do godz. 15.00 termin naboru projektów dotyczącego Działania 4.2 Efektywność energetyczna (Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego). Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności…
Zobacz więcej: Komunikat w sprawie przedłużenia terminu naboru w ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna, Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

Poziom realizacji programów – stan na 24 stycznia 2016 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 24 stycznia 2016 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 24 stycznia 2016 r.

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Programu Polska Cyfrowa już dostępna

22 stycznia 2016 roku zaktualizowano Szczególowy Opis Osi Priorytetowych (SzOOP) dla Programu Polska Cyfrowa. Zmiany dotyczą działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Zmniejszona została maksymalna wartość dofinansowania projektu z 37,2 mln zł do 16 mln zł…
Zobacz więcej: Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Programu Polska Cyfrowa już dostępna

Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie „Obsługa interesantów w sądzie” w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Sprawiedliwości jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w dziedzinie „Obsługa interesantów w sądzie”….
Zobacz więcej: Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie „Obsługa interesantów w sądzie” w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Zaktualizowany harmonogram konkursów dla Programu Inteligentny Rozwój na 2016 rok

W związku z planami Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi przyśpieszenia wydatkowania środków w ramach poszczególnych programów na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca Programem Inteligentny Rozwój (PO IR) przedstawia zmieniony harmonogram konkursów na 2016…
Zobacz więcej: Zaktualizowany harmonogram konkursów dla Programu Inteligentny Rozwój na 2016 rok

Wydłużenie terminu naboru wniosków dla działania 7.3, Programu Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego

Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego informuje, iż w związku z pracami zmierzającymi do zapewnienia spójności zapisów dokumentów programowych, termin naboru wniosków dla działania 7.3. wydłuża się do 19.02.2016…
Zobacz więcej: Wydłużenie terminu naboru wniosków dla działania 7.3, Programu Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego