Aktualne konkursy

Zmiany w Regulaminie konkursu z Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa RPO Województwa Pomorskiego

Uchwałą Nr 1117/91/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z 12 listopada 2015 roku zmieniono status Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020, z wyłączeniem załączników nr 4, 9 i 13 do tego dokumentu, które pozostają wytycznymi programowymi w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, oraz przyjęto…
Zobacz więcej: Zmiany w Regulaminie konkursu z Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa RPO Województwa Pomorskiego

Pierwsze projekty programu Interreg Region Morza Bałtyckiego zatwierdzone

18 i 19 listopada br. w Malmö odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Region Morza Bałtyckiego, podczas którego zatwierdzono do dofinansowania 35 projektów złożonych w pierwszym naborze. W 32 projektach weźmie udział 66 polskich partnerów. Dwa z…
Zobacz więcej: Pierwsze projekty programu Interreg Region Morza Bałtyckiego zatwierdzone

Przedsiębiorco, weź udział w spotkaniu informacyjnym na temat działania „Wzór na konkurencję”

Rozpoczął się cykl regionalnych spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców na temat działania 1.4 Wzór na konkurencję, Programu Polska Wschodnia. Pierwsze z nich odbyło się w Olsztynie. Zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach w: Białymstoku (25.11), Lublinie (30.11), Kielcach…
Zobacz więcej: Przedsiębiorco, weź udział w spotkaniu informacyjnym na temat działania „Wzór na konkurencję”

Nowe rynki, większe możliwości

Od wielu lat Fundusze Europejskie zmieniają Małopolskę. Dzięki nim możliwe było wzmocnienie potencjału gospodarki, zwłaszcza mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Środki unijne na lata 2014-2020 wyznaczają nowe kierunki rozwoju, które tak jak poprzednio przysłużą się małopolskim…
Zobacz więcej: Nowe rynki, większe możliwości

Nabór kandydatów na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Zachodniopomorskiego – ogłoszenie nr 1/2015

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) w dziedzinach:

Innowacyjne inwestycje MŚP (małe i średnie…
Zobacz więcej: Nabór kandydatów na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Zachodniopomorskiego – ogłoszenie nr 1/2015

Nabór kandydatów na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Zachodniopomorskiego – ogłoszenie nr 2/2015

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) w dziedzinach:

Analiza ekonomiczno-finansowa;
Ocena oddziaływania na…
Zobacz więcej: Nabór kandydatów na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Zachodniopomorskiego – ogłoszenie nr 2/2015

Zmiany w Regulaminie konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego

W związku ze zmianą statusu Zasad wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata  2014-2020, przyjętych Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1117/91/15 z dnia 12 listopada 2015 r. oraz wynikającymi z niej pracami nad dostosowaniem…
Zobacz więcej: Zmiany w Regulaminie konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa, Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego

Punkty Informacyjne radzą

Zachęcamy osoby poszukujące bieżących informacji o Funduszach Europejskich do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w najbliższym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich. Obecnie funkcjonuje 77 Punktów na terenie całego kraju. W bieżącym numerze Biuletynu Fundusze Europejskie w…
Zobacz więcej: Punkty Informacyjne radzą

Bezpłatna informacja o Funduszach Europejskich w Punktach i na stronach www

Szukasz informacji na temat Funduszy Europejskich?
Znajdziesz ją w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich, gdzie konsultanci udzielą bezpłatnych porad. Przypominamy również, że wszelkie dokumenty, poradniki, informatory itp., wydawane przez instytucje odpowiedzialne za rozdzielenie…
Zobacz więcej: Bezpłatna informacja o Funduszach Europejskich w Punktach i na stronach www

Zmiany w Regulaminie konkursu z Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego

W związku z koniecznością uszczegółowienia i doprecyzowania, zgodnie z obowiązującym zakresem Generatora Wniosków Aplikacyjnych, wybranych zapisów Załącznika nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu dla…
Zobacz więcej: Zmiany w Regulaminie konkursu z Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego