Aktualne konkursy

Miliony dla firm na stworzenie produktów sieciowych w Polsce Wschodniej

Już w lutym 2016 r. w Programie Polska Wschodnia (POPW) ogłoszony zostanie konkurs dla konsorcjów mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które stworzą w Polsce Wschodniej innowacyjne produkty sieciowe.

„Dzięki dofinansowaniu z POPW firmy, które połączą swoje siły,…
Zobacz więcej: Miliony dla firm na stworzenie produktów sieciowych w Polsce Wschodniej

Rozpoczęto wstępną kwalifikację projektów z zakresu rozwoju transportu intermodalnego

Rozpoczęła się wstępna kwalifikacja projektów do zaplanowanego w III kwartale 2016 r. naboru konkursowego w działaniu 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.
Wstępna kwalifikacja polega na przeprowadzeniu naboru…
Zobacz więcej: Rozpoczęto wstępną kwalifikację projektów z zakresu rozwoju transportu intermodalnego

Poziom realizacji programów – stan na 10 stycznia 2016 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 10 stycznia 2016 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 10 stycznia 2016 r.

Nowe terminy złożenia wniosków o dofinansowanie projektów drogowych w priorytecie inwestycyjnym 5.1, Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego

22 grudnia 2015 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził zaktualizowane terminy złożenia wniosków o dofinansowanie projektów drogowych zawartych w „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ w ramach procedury pozakonkursowej” w priorytecie…
Zobacz więcej: Nowe terminy złożenia wniosków o dofinansowanie projektów drogowych w priorytecie inwestycyjnym 5.1, Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego

Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 7.2.1 Regionalnego Programu Województwa Wielkopolskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Wielkopolskiego informuje, iż zmieniono zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 7.2.1 w pkt. 2.4.3, który przyjął brzmienie:
„Nabór wniosków o dofinansowanie projektu w wersji…
Zobacz więcej: Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 7.2.1 Regionalnego Programu Województwa Wielkopolskiego

Wyniki oceny formalnej kart projektów subregionalnych w poddziałaniu 4.3.2 Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Zakończono etap kwalifikacji formalnej kart projektów złożonych w ramach poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.  
Łącznie złożono 178 kart projektów w 5 subregionach….
Zobacz więcej: Wyniki oceny formalnej kart projektów subregionalnych w poddziałaniu 4.3.2 Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

II edycja konkursu Fundusze w obiektywie – zrób zdjęcie projektu i wygraj!

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu „Fundusze w obiektywie”. Wystarczy przesłać zdjęcie i opis projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Spośród wszystkich zgłoszeń najciekawsze zostaną nagrodzone bonami upominkowymi do sieci księgarskiej o wartości 100 zł i 50…
Zobacz więcej: II edycja konkursu Fundusze w obiektywie – zrób zdjęcie projektu i wygraj!

Opublikowano Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020

Minister rozwoju Mateusz Morawiecki zatwierdził Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. Wytyczne mają na celu zapewnienie zgodność działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego…
Zobacz więcej: Opublikowano Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020

Szkolenia dla osób uczestniczących w wyborze projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego

5 stycznia 2016 roku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 włączyła do obowiązkowego programu szkoleniowego dla osób uczestniczących w procesie wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WŁ…
Zobacz więcej: Szkolenia dla osób uczestniczących w wyborze projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego

Firmy chętne do wdrażania innowacji z wykorzystaniem wzornictwa

214 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 14,7 mln zł złożyli przedsiębiorcy w pierwszym konkursie w działaniu 1.4 Wzór na konkurencję Programu Polska Wschodnia (POPW). To pomoc dla mikro, małych i średnich firm z Polski Wschodniej w zwiększaniu ich innowacyjności i konkurencyjności…
Zobacz więcej: Firmy chętne do wdrażania innowacji z wykorzystaniem wzornictwa