Aktualne konkursy

Poziom realizacji programów – stan na 17 kwietnia 2016 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 17 kwietnia 2016 r. złożono 302,4 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 17 kwietnia 2016 r.

Specjalna oferta dla wnioskodawców programu Interreg Południowy Bałtyk

Przygotowaliśmy szereg atrakcji oraz warsztaty dla instytucji zainteresowanych złożeniem wniosku w programie Interreg Południowy Bałtyk. Odbędą się one w ramach konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju 23-24 maja 2016 r. w Gdańsku „Interreg changes the Baltic Sea Region. Stories…
Zobacz więcej: Specjalna oferta dla wnioskodawców programu Interreg Południowy Bałtyk

Programy współpracy międzynarodowej dostępne dla Warmii i Mazur

O kierunkach rozwoju regionu rozmawiali w Ostródzie samorządowcy z całego województwa. Pomóc mają pieniądze z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, a sięgać po nie mogą m.in. samorządy, uczelnie wyższe, instytucje…
Zobacz więcej: Programy współpracy międzynarodowej dostępne dla Warmii i Mazur

Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

13 kwietnia 2016 r. wiceminister rozwoju Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.4).
Zmiany w nowej wersji dokumentu:

Sektor Energetyka – usunięto warunkowo poddziałanie 1.4.2. dotyczące…
Zobacz więcej: Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Program Polska Wschodnia pozwala firmom otwierać się na zagraniczne rynki

10 mln zł wynosi budżet pierwszego konkursu w działaniu Internacjonalizacja MŚP Programu Polska Wschodnia (POPW). Nabór wniosków rozpoczął się 15 kwietnia br. 

„Ofertę kierujemy do firm, które są zainteresowane prowadzeniem działalności eksportowej, ale potrzebują do tego…
Zobacz więcej: Program Polska Wschodnia pozwala firmom otwierać się na zagraniczne rynki

Konkurs na innowacje społeczne rozstrzygnięty!

Zakończyła się ocena wniosków w konkursie na mikroinnowacje społeczne. Środki zostały przyznane 18 projektom, w ramach których wsparcie otrzymają najciekawsze, innowacyjne pomysły służące poprawie jakości usług społecznych. Ponad 48 mln zł z Programu Wiedza Edukacja Rozwój…
Zobacz więcej: Konkurs na innowacje społeczne rozstrzygnięty!

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Polska Wschodnia na rok 2016

Od 13 kwietnia 2016 r. obowiązuje zaktualizowany harmonogram konkursów dla Programu Polska Wschodnia (POPW) na rok 2016 r. Zmiany dotyczą I osi Przedsiębiorcza Polska Wschodnia.
W porównaniu z poprzednim harmonogramem (z 30 listopada 2015 r.) zwiększone zostały budżety czterech…
Zobacz więcej: Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Polska Wschodnia na rok 2016

Lepsze zarządzanie sprawami publicznymi

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs na programy mobilności ponadnarodowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz pracowników administracji samorządowej. Zainteresowane podmioty mogą ubiegać się o środki na sfinansowanie staży lub praktyk w…
Zobacz więcej: Lepsze zarządzanie sprawami publicznymi

Porozmawiaj z doradcą zawodowym w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce

W Chrzanowie, Tarnowie, Nowym Targu i Nowym Sączu będzie można skorzystać z dyżuru doradcy zawodowego – już w najbliższy poniedziałek, 18 kwietnia br.W siedzibach małopolskich PIFE będzie można spotkać osoby, które pomogą określić ścieżkę kariery zawodowej.
Kiedy do doradcy…
Zobacz więcej: Porozmawiaj z doradcą zawodowym w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce

Konsultacje społeczne „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Transportowego dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020”

Ministerstwo Rozwoju (MR) zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Transportowego dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020”, w terminie 13 kwietnia ­– 16 maja 2016 r.
Plan Transportowy dla…
Zobacz więcej: Konsultacje społeczne „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Transportowego dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020”