Aktualne konkursy

Zmiana regulaminu konkursu w ramach poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, Regionalnego Programmu Województwa Małopolskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Małopolskiego (RPO WM) informuje, że 17 grudnia 2015 r. zmieniono Regulamin konkursu dotyczący Poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, w następującym zakresie:

§16 ust.1 otrzymał brzmienie: „Nabór wniosków…
Zobacz więcej: Zmiana regulaminu konkursu w ramach poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, Regionalnego Programmu Województwa Małopolskiego

Anulowanie konkursu w poddziałaniu 9.3.1 Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informuje, że został anulowany konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ 2014-2020), priorytet 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, poddziałanie 9.3.1 Wsparcie…
Zobacz więcej: Anulowanie konkursu w poddziałaniu 9.3.1 Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

Litwa i Polska: 53 mln euro z funduszy UE na zwiększenie współpracy transgranicznej

Komisja Europejska 15 grudnia 2015 r. przyjęła nowy Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-20 dysponujący budżetem wynoszącym 62 mln euro, z czego 53 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Nasze programy Interreg to widoczny przykład na to, jak UE działa, aby wspierać…
Zobacz więcej: Litwa i Polska: 53 mln euro z funduszy UE na zwiększenie współpracy transgranicznej

Dotacje dla firm na proinnowacyjne usługi

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będą mogły sfinansować z Programu Inteligentny Rozwój (POIR) usługi wspierające proces wdrażania innowacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, a nabór wniosków potrwa od 18 stycznia do 18 marca 2016 r.
MŚP…
Zobacz więcej: Dotacje dla firm na proinnowacyjne usługi

Program Polska Cyfrowa może składać wnioski o płatność do Komisji Europejskiej

Minister Rozwoju udzielił desygnacji instytucjom w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC):

Instytucji Zarządzającej pełniącej jednocześnie funkcję Instytucji Certyfikującej,
Instytucji Pośredniczącej.

Oznacza to, że instytucje w systemie realizacji POPC spełniają kryteria…
Zobacz więcej: Program Polska Cyfrowa może składać wnioski o płatność do Komisji Europejskiej

Obligatoryjny program szkoleń dla oceniających projekty w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Świętokrzyskiego (RPO WŚ) od 4 stycznia 2016 r. ustala obligatoryjny program szkoleniowy dla osób oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WŚ, na który składają się następujące szkolenia:

Kwalifikowalność…
Zobacz więcej: Obligatoryjny program szkoleń dla oceniających projekty w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego

Poziom realizacji programów – stan na 13 grudnia 2015 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 13 grudnia 2015 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 13 grudnia 2015 r.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska

8-9 grudnia 2015 r. w Szczecinie odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia – Polska na lata 2014-2020.
W trakcie posiedzenia Komitet Monitorujący:

przyjął Regulamin Komitetu…
Zobacz więcej: Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska

Program Interreg Czechy – Polska 2014-2020: pierwsze projekty zatwierdzone do dofinansowania

4 grudnia 2015 r. na posiedzeniu w Ołomuńcu Komitet Monitorujący Program Interreg Czechy-Polska 2014-2020 zatwierdził do dofinansowania 2 projekty flagowe, 6 projektów parasolowych Funduszu Mikroprojektów oraz 15 projektów Pomocy Technicznej.
Projekty flagowe
Wybrane do…
Zobacz więcej: Program Interreg Czechy – Polska 2014-2020: pierwsze projekty zatwierdzone do dofinansowania

Obradował Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Przyjęto kolejne kryteria wyboru projektów w sektorze środowiska oraz zaktualizowano Wykaz Dużych Projektów. 8 grudnia 2015 r. odbyło się VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ). Przewodniczył mu wiceminister Witold…
Zobacz więcej: Obradował Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020