Aktualne konkursy

Punkty informacyjne funduszy europejskich w kujawsko-pomorskiem dziś czynne do godz. 13.30

Szanowni Państwo,
informujemy, że punkty informacyjne funduszy europejskich w kujawsko-pomorskiem dziś (31 grudnia 2020 roku) są czynne do godz. 13.30.
Zobacz więcej: Punkty informacyjne funduszy europejskich w kujawsko-pomorskiem dziś czynne do godz. 13.30

Ostatnia umowa w sektorze energetyka w 2020 roku

PSE S.A. podpisało ostatnią w tym roku umowę o dofinansowanie na realizację projektu budowy linii elektroenergetycznej Jasiniec – Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń wraz z budową/rozbudową stacji w tym ciągu liniowym. Projekt otrzymał dofinansowanie unijne ze…
Zobacz więcej: Ostatnia umowa w sektorze energetyka w 2020 roku

Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim

Polskie Euroregiony Beskidy, Karpacki i Tatry oraz Samorządowy Kraj Żyliński i Samorządowy Kraj Preszowski zarządzają w programie Interreg V-A Polska – Słowacja tzw. Funduszem Mikroprojektów. Na jego realizację przeznaczono 23,9 mln euro z alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego…
Zobacz więcej: Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim

Rekordowe płatności w ramach CEF w 2020 roku

Rok 2020 przyniósł rekordowe płatności z Komisji Europejskiej (KE) w ramach realizowanych projektów współfinansowanych z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Polscy beneficjenci, tacy jak PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., GDDKiA, zarządy portów morskich oraz…
Zobacz więcej: Rekordowe płatności w ramach CEF w 2020 roku

Antycovidowa szczepionka dla Funduszy Europejskich działa dłużej

Nadzwyczajne rozwiązania we wdrażaniu funduszy europejskich w związku z pandemią COVID-19 będzie można stosować do końca 2023 r. Dziś weszła w życie nowelizacja tak zwanej specustawy funduszowej. To pakiet rozwiązań, które ułatwiają inwestowanie i rozliczanie funduszy…
Zobacz więcej: Antycovidowa szczepionka dla Funduszy Europejskich działa dłużej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim 24 grudnia 2020 r. będą nieczynne

Szanowni Państwo,
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim 24 grudnia 2020 r. będą nieczynne. Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku 28 grudnia.
Zobacz więcej: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie kujawsko-pomorskim 24 grudnia 2020 r. będą nieczynne

Projekt pozakonkursowy w zakresie aktywizacji zawodowej wybrany do dofinansowania z Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego

17 grudnia 2020 r. zatwierdzono projekt pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia:

bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy…
Zobacz więcej: Projekt pozakonkursowy w zakresie aktywizacji zawodowej wybrany do dofinansowania z Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego

Renowacja zabytkowych obiektów sakralnej architektury drewnianej Wielkopolski dzięki wsparciu z UE

Fundusze unijne Programu Infrastruktura i Środowisko wspierają rewitalizację miejsc ważnych dla naszej historii i kultury.
Zakończona została renowacja dziesięciu zabytkowych kościołów usytuowanych na terenie Archidiecezji Poznańskiej i Wielkopolski. Głównym zadaniem projektu,…
Zobacz więcej: Renowacja zabytkowych obiektów sakralnej architektury drewnianej Wielkopolski dzięki wsparciu z UE

Zmiana w dokumentacji konkursowej w poddziałaniu 2.3.6 Granty na Eurogranty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zwiększeniu kwoty przeznaczonej  na konkurs nr 1 w roku 2019 w ramach poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 do kwoty 7 433 104,00 PLN.
W związku z powyższym uległy…
Zobacz więcej: Zmiana w dokumentacji konkursowej w poddziałaniu 2.3.6 Granty na Eurogranty

Sejm przedłużył antycovidową szczepionkę dla Funduszy Europejskich

Nadzwyczajne rozwiązania we wdrażaniu Funduszy Europejskich w związku z pandemią COVID-19 będzie można stosować do końca 2023 r. Sejm przyjął rządową nowelizację tak zwanej specustawy funduszowej. To pakiet rozwiązań, które ułatwiają inwestowanie i rozliczanie funduszy…
Zobacz więcej: Sejm przedłużył antycovidową szczepionkę dla Funduszy Europejskich