Aktualne konkursy

Kolejne umowy na realizację projektów w województwie śląskim podpisane

Zostały podpisane już 83 umowy o dofinansowanie o łącznej wartości ponad 96 mln zł wkładu UE, spośród 87 projektów pozytywnie ocenionych w ostatnim konkursie z poddziałania 1.7.1 Programu Infrastruktura i Środowisko dotyczącego wspierania efektywności energetycznej w budynkach…
Zobacz więcej: Kolejne umowy na realizację projektów w województwie śląskim podpisane

Zmiana Programu Polska Wschodnia 2014-2020 w zakresie wykazu dużych projektów

Dokonano zmiany w Programie Polska Wschodnia (POPW) 2014-2020. Od 16 stycznia 2018 r. stosowana jest zmieniona wersja Programu.
W POPW, w rozdziale 12.1. Wykaz dużych projektów dodano dwie inwestycje w osi III Ponadregionalna infrastruktura kolejowa, tj.:

Prace na linii kolejowej nr 25 na…
Zobacz więcej: Zmiana Programu Polska Wschodnia 2014-2020 w zakresie wykazu dużych projektów

Młodzi mają POWER do pracy!

Młodzi mają POWER do pracy! Polska jest liderem w wykorzystaniu środków z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych!
Dobra kondycja gospodarki, rozpoczęte nowe inwestycje, a także – w pewnym stopniu – niż demograficzny sprawiły, że bezrobocie w Polsce osiągnęło swój historycznie…
Zobacz więcej: Młodzi mają POWER do pracy!

To już czwarta w tym roku! Również warszawskie metro ma powody do radości!

Po raz 4. w tym roku, a 56. w całej perspektywie 2014-2020 – Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dla kolejnego projektu Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
Komisja Europejska zatwierdziła projekt „Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III”,…
Zobacz więcej: To już czwarta w tym roku! Również warszawskie metro ma powody do radości!

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności po 2020 roku

Komisja Europejska (KE) planuje w 2018 roku przedłożyć swoje propozycje dotyczącej nowej perspektywy finansowej. W celu wypracowania tych propozycji, zwróciła się do  obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności o wypełnienie przygotowanej przez nią ankiety…
Zobacz więcej: Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności po 2020 roku

"Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych" – projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji został wybrany do dofinansowania!

22 grudnia 2017 roku wynikiem pozytywnym zakończył się proces oceny wniosku o dofinansowanie złożonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w naborze dla działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry…
Zobacz więcej: "Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych" – projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji został wybrany do dofinansowania!

Wyzwania i cele dla programu Interreg na granicy polsko-niemieckiej – przeczytaj ekspertyzę dotyczącą współpracy po roku 2020

Zapraszamy do lektury dokumentu opracowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Autorami ekspertyzy są dr hab. Andrzej Raczyk oraz dr Sylwia Dołzbłasz, pracownicy Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Celem badania było m.in. wskazanie przyszłych obszarów…
Zobacz więcej: Wyzwania i cele dla programu Interreg na granicy polsko-niemieckiej – przeczytaj ekspertyzę dotyczącą współpracy po roku 2020

Analiza sytuacji kształcenia ogólnego w województwie łódzkim

Poniżej publikujemy analizę przygotowaną przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego na potrzeby interwencji w ramach Priorytetu XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego.
Analiza sytuacji kształcenia…
Zobacz więcej: Analiza sytuacji kształcenia ogólnego w województwie łódzkim

Nowy rok to nowe plany i pomysły. Zacznij je realizować już teraz i zapoznaj się ze styczniową ofertą prawie 200 naborów unijnych!

W 2018 roku możecie spodziewać się ponad 700 konkursów z Funduszy Europejskich. Już w styczniu otwiera się prawie 90 nowych naborów. Szansy na pozyskanie pieniędzy unijnych możesz też jednak szukać w 193 trwających konkursach.  
Wśród nich znajdziesz 40 naborów…
Zobacz więcej: Nowy rok to nowe plany i pomysły. Zacznij je realizować już teraz i zapoznaj się ze styczniową ofertą prawie 200 naborów unijnych!

Program Polska – Białoruś – Ukraina: podpisano kolejne umowy

3 stycznia 2018 r. w Białymstoku wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podpisał kolejne umowy o dofinansowanie projektów. Wsparcie trafi do 3 beneficjentów z Podlasia: gminy Drohiczyn, gminy Sokółka i gminy Szczuczyn. Gminy, wspólnie z partnerami z Białorusi i Ukrainy,…
Zobacz więcej: Program Polska – Białoruś – Ukraina: podpisano kolejne umowy