Aktualne konkursy

XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój

24 października 2018 r. w Hotelu Mercure Grand w Warszawie odbyło się XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój z udziałem przedstawicieli samorządów, strony rządowej, organizacji pozarządowych, Komisji Europejskiej oraz przedstawicieli Instytucji…
Zobacz więcej: XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój

O programach Interreg na Śląsku

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza 15 listopada 2018 roku na Regionalne seminarium informacyjne nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu w Katowicach, w Sali Sejmu Śląskiego (ul. Ligonia…
Zobacz więcej: O programach Interreg na Śląsku

Start konkursu na mobilność ponadnarodową dla instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu!

Od 31 października do 30 listopada 2018 roku Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w konkursie na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu (Działanie 4.2. Programu Wiedza Edukacji Rozwój). 
Jaki…
Zobacz więcej: Start konkursu na mobilność ponadnarodową dla instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu!

Szybciej omijamy Radom – obwodnica otwarta!

Dziś oddano do użytku 25-kilometrowy odcinek obwodnicy Radomia, który stanowi część drogi S7 łączącej Warszawę z Krakowem.
Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie w wysokości ponad 400 mln zł ze środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Koszt całkowity wyniósł…
Zobacz więcej: Szybciej omijamy Radom – obwodnica otwarta!

Co nowego w ewaluacji PO WER?

To, że Fundusze Europejskie zmieniają Polskę wiemy od dawna. Skąd mamy tą wiedzę? Wszystko dzięki monitoringowi i ewaluacji, które pozwalają ocenić skuteczność i jakość wsparcia z Funduszy Europejskich oraz zmierzyć zachodzące zmiany.
28 września 2018 roku w Ministerstwie Inwestycji i…
Zobacz więcej: Co nowego w ewaluacji PO WER?

Znamy zwycięzców konkursu RegioStars Awards 2018!

RegioStars Awards to coroczny konkurs Komisji Europejskiej. Jego zadaniem jest wyłonienie dobrych praktyk w rozwoju regionalnym i wybór projektów, które mogą być inspirujące dla pozostałych regionów. 
Wśród zwycięzców tegorocznego konkursu znalazły się…
Zobacz więcej: Znamy zwycięzców konkursu RegioStars Awards 2018!

Zakończenie oceny formalnej w działaniu 1.5 "efektywna dystrybucja ciepła i chłodu"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w IV konkursie nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K04/18.
Do dalszego etapu oceny przeszło 33 projektów na łączną kwotę dofinansowania UE…
Zobacz więcej: Zakończenie oceny formalnej w działaniu 1.5 "efektywna dystrybucja ciepła i chłodu"

Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Polska Wschodnia 2014-2020 (3)

Od 11 października 2018 roku obowiązuje zmieniony Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Polska Wschodnia 2014-2020.
Zmiany dotyczą wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego (załącznik 4). Wprowadzenie zmian ma na celu dostosowanie wartości…
Zobacz więcej: Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Polska Wschodnia 2014-2020 (3)

Forum Na Rzecz Prostego Języka "Prosto i kropka"

Było to wydarzenie przełomowe, bo jego efektem jest wspólne porozumienie na rzecz upraszczania komunikacji urzędowej. Zawarły je ministerstwa i inne urzędy istotne z punktu widzenia prostego języka. Taka sytuacja nigdy wcześniej nie miała miejsca w historii polskiego języka…
Zobacz więcej: Forum Na Rzecz Prostego Języka "Prosto i kropka"

Informacja na temat badania ewaluacyjnego "Analiza porównawcza instrumentów w ramach działania 3.2 Programu Inteligentny Rozwój. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zleciło firmie Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. realizację badania „Analiza porównawcza instrumentów w ramach działania 3.2 Programu Inteligentny Rozwój. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”. Badanie zostanie przeprowadzone w…
Zobacz więcej: Informacja na temat badania ewaluacyjnego "Analiza porównawcza instrumentów w ramach działania 3.2 Programu Inteligentny Rozwój. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"