Aktualne konkursy

Zawieszenie naboru kandydatów na ekspertów w dziedzinach: innowacyjności, branży, analizy finansowej i zarządzania w Programie Inteligentny Rozwój

Z dniem 12 lutego 2018 roku Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój zawiesza nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinach: innowacyjności, branży, analizy finansowej i zarządzania w Programie Inteligentny Rozwój Eksperci PO IR ogłoszony 27…
Zobacz więcej: Zawieszenie naboru kandydatów na ekspertów w dziedzinach: innowacyjności, branży, analizy finansowej i zarządzania w Programie Inteligentny Rozwój

Rozwijaj swoją firmę z Funduszami Europejskimi. Ponad 60 możliwości dla firm w lutym

Dla przedsiębiorców w lutym otwiera się 15 nowych konkursów, a 51 już trwa. Pieniądze unijne możesz pozyskać na inwestycje w innowacje, na projekty badawczo-rozwojowe, a także z zakresu efektywności energetycznej lub zdrowia. 
Wykorzystaj szansę i sprawdź aktualne konkursy!…
Zobacz więcej: Rozwijaj swoją firmę z Funduszami Europejskimi. Ponad 60 możliwości dla firm w lutym

Ostatnie tygodnie na pozyskanie środków w konkursie Programu Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców z miast średnich

W Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 trwa konkurs w poddziałaniu 3.2.1 Badania na rynek, w ramach którego dla miast średnich przeznaczono 400 mln zł.
Nabór wniosków dla firm z miast średnich w konkursie Badania na rynek trwa tylko do 28 lutego 2018 r….
Zobacz więcej: Ostatnie tygodnie na pozyskanie środków w konkursie Programu Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców z miast średnich

Środki z Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego pomogą zadbać o zdrowie najmłodszych

Łatwiejszy dostęp do badań prenatalnych i wczesnego wykrywania wad wrodzonych – to kolejne działania, które chce wspierać zarząd województwa małopolskiego dzięki środkom z Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.
Nabór wniosków w tym…
Zobacz więcej: Środki z Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego pomogą zadbać o zdrowie najmłodszych

Zmiany w programie szkoleniowym dla oceniających projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego (1)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Łódzkiego do programu szkoleniowego dla osób oceniających projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) włączyła tematykę profilaktyki nowotworowej. Program realizowany jest na Platformie…
Zobacz więcej: Zmiany w programie szkoleniowym dla oceniających projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego (1)

Unijne wsparcie z myślą o osobach niesamodzielnych w Małopolsce

Opieka nad osobami niesamodzielnymi, starszymi czy niepełnosprawnymi jest niezwykle trudna i wymagająca. Nie zawsze też najbliższe otoczenie jest w stanie sprostać całodobowej pieczy nad schorowaną osobą. W trosce o godne warunki życia tych najbardziej potrzebujących, jak…
Zobacz więcej: Unijne wsparcie z myślą o osobach niesamodzielnych w Małopolsce

1500 umów w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) podpisano już 1500 umów o dofinansowanie, na łączną kwotę 128 mld zł, w tym 70 mld zł ze środków unijnych, wykorzystując ponad 61% alokacji przewidzianej na program.
Tysiąc pięćsetna umowa o dofinansowanie została podpisana 15…
Zobacz więcej: 1500 umów w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Kolejne umowy na realizację projektów w województwie śląskim podpisane

Zostały podpisane już 83 umowy o dofinansowanie o łącznej wartości ponad 96 mln zł wkładu UE, spośród 87 projektów pozytywnie ocenionych w ostatnim konkursie z poddziałania 1.7.1 Programu Infrastruktura i Środowisko dotyczącego wspierania efektywności energetycznej w budynkach…
Zobacz więcej: Kolejne umowy na realizację projektów w województwie śląskim podpisane

Zmiana Programu Polska Wschodnia 2014-2020 w zakresie wykazu dużych projektów

Dokonano zmiany w Programie Polska Wschodnia (POPW) 2014-2020. Od 16 stycznia 2018 r. stosowana jest zmieniona wersja Programu.
W POPW, w rozdziale 12.1. Wykaz dużych projektów dodano dwie inwestycje w osi III Ponadregionalna infrastruktura kolejowa, tj.:

Prace na linii kolejowej nr 25 na…
Zobacz więcej: Zmiana Programu Polska Wschodnia 2014-2020 w zakresie wykazu dużych projektów

Młodzi mają POWER do pracy!

Młodzi mają POWER do pracy! Polska jest liderem w wykorzystaniu środków z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych!
Dobra kondycja gospodarki, rozpoczęte nowe inwestycje, a także – w pewnym stopniu – niż demograficzny sprawiły, że bezrobocie w Polsce osiągnęło swój historycznie…
Zobacz więcej: Młodzi mają POWER do pracy!