Aktualne konkursy

Konferencja pn. "Planowanie mobilności w miastach"

KONFERENCJA – Planowanie mobilności w miastach
15 kwietnia 2019 roku
Warszawa
15 kwietnia planujemy konferencję otwierającą pilotaż w zakresie przygotowania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). Pilotaż organizowany jest w ramach przygotowania do kolejnej perspektywy…
Zobacz więcej: Konferencja pn. "Planowanie mobilności w miastach"

Ostatni konkurs w programie Brandenburgia-Polska (1)

7 marca rusza ostatni nabór wniosków o dofinansowanie w programie Brandenburgia-Polska. Pula konkursu wynosi nieco ponad 8 mln euro.
Dotacje przeznaczone zostaną na wspólne przedsięwzięcia w zakresie edukacji oraz integracji mieszkańców i współpracy administracji…
Zobacz więcej: Ostatni konkurs w programie Brandenburgia-Polska (1)

Ostatni konkurs w programie Brandenburgia-Polska

7 marca rusza ostatni nabór wniosków o dofinansowanie w programie Brandenburgia-Polska. Pula konkursu wynosi nieco ponad 8 mln euro.
Dotacje przeznaczone zostaną na wspólne przedsięwzięcia w zakresie edukacji oraz integracji mieszkańców i współpracy administracji…
Zobacz więcej: Ostatni konkurs w programie Brandenburgia-Polska

Ostatni konkurs w programie Brandenburgia-Polska (2)

7 marca rusza ostatni nabór wniosków o dofinansowanie w programie Brandenburgia-Polska. Pula konkursu wynosi nieco ponad 8 mln euro.
Dotacje przeznaczone zostaną na wspólne przedsięwzięcia w zakresie edukacji oraz integracji mieszkańców i współpracy administracji…
Zobacz więcej: Ostatni konkurs w programie Brandenburgia-Polska (2)

Zmiana terminu ogłoszenia konkursu w ramach Poddziałania 7.2.1 Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) informuje, że z powodu konieczności dokonania zmiany Systematyki kryteriów wyboru projektów…
Zobacz więcej: Zmiana terminu ogłoszenia konkursu w ramach Poddziałania 7.2.1 Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zmiana terminu naboru wniosków w działaniu 5.5 Ochrona powietrza, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

Przeprowadzenie konkursu w działaniu 5.5 Ochrona powietrza nie jest możliwe w przewidywanym terminie, tj. w II kwartale 2019 roku. Data jego rozpoczęcia zostanie przesunięta z uwagi na termin rozstrzygnięcia trwającego obecnie naboru w ramach przedmiotowego działania.
Przesunięcie to…
Zobacz więcej: Zmiana terminu naboru wniosków w działaniu 5.5 Ochrona powietrza, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 2019 rok

25 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 395/2019 przyjął trzecią wersję Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2019 rok.
Zapraszamy do zapoznania się z…
Zobacz więcej: Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 2019 rok

Pozytywna decyzja KE dla kolejnego odcinka S6 Słupsk – Gdańsk

20 lutego 2019 roku Komisja Europejska wydała Decyzję, dla projektu: „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk, odc. Bożepole Wielkie – początek obwodnicy Trójmiasta”.
Projekt obejmuje następujące zadania:
Zadanie 2: w. Bożepole Wielkie – w. Luzino
Zadanie 3: w. Luzino…
Zobacz więcej: Pozytywna decyzja KE dla kolejnego odcinka S6 Słupsk – Gdańsk

Nagrody REGIOSTARS 2019!

Ruszył konkurs Komisji Europejskiej REGIOSTARS 2019! Konkur promuje innowacyjne projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej prezentujące nowe podejścia do rozwoju regionalnego. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: film promocyjny o projekcie oraz puchar i certyfikat REGIOSTARS…
Zobacz więcej: Nagrody REGIOSTARS 2019!

Koleją do Olsztyna będzie szybciej

Komisja Europejska zatwierdziła kolejny „duży projekt” kolejowy. To linia nr 216 – odcinek Działdowo – Olsztyn. Na modernizację i przebudowę linii Program Polska Wschodnia przeznacza aż 362,4 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)! Wartość całej inwestycji to…
Zobacz więcej: Koleją do Olsztyna będzie szybciej