Aktualne konkursy

Polska-Rosja: wybrano 3 projekty infrastrukturalne

Posiedzenie Komitetu odbyło się w Białymstoku 15-16 marca 2018 r. Komitet wybrał Duże Projekty Infrastrukturalne oraz przyjął wstępny harmonogram działań na 2018 r. Obradujący zatwierdzili wieloletni budżet Pomocy Technicznej oraz omówili kwestie dotyczące rozliczenia programu…
Zobacz więcej: Polska-Rosja: wybrano 3 projekty infrastrukturalne

Nawet pół miliona złotych na wsparcie ochrony własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do działania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, Programu Inteligentny Rozwój.
Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać profesjonalną pomoc rzecznika…
Zobacz więcej: Nawet pół miliona złotych na wsparcie ochrony własności przemysłowej

Rozwój obszarów metropolitalnych i pozametropolitalnych. Problemy i wyzwania w polityce spójności po roku 2020.

14 marca 2018 roku miała miejsce konferencja poświęcona problematyce prowadzenia polityki rozwoju na obszarach metropolitalnych i pozametropolitalnych. 

Zmiany w podziale klasyfikacji terytorialnej NUTS 2
Konferencja Rozwój obszarów metropolitalnych i pozametropolitalnych….
Zobacz więcej: Rozwój obszarów metropolitalnych i pozametropolitalnych. Problemy i wyzwania w polityce spójności po roku 2020.

Zmiana regulaminu konkursu dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu – Regionalny Program Województwa Opolskiego 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Województwa Opolskiego dokonała zmiany zapisów regulaminu konkursu dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu. Zmiany dotyczą terminu rozstrzygnięcia konkursu i…
Zobacz więcej: Zmiana regulaminu konkursu dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu – Regionalny Program Województwa Opolskiego 2014-2020

Komunikat punktu informacyjnego funduszy europejskich we Włocławku

Szanowni Państwo,
z przyczyn technicznych w poniedziałek 12 marca Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku będzie czynny do godz. 15:00. Dane kontaktowe do pozostałych punktów znajdą Państwo tutaj.
Zobacz więcej: Komunikat punktu informacyjnego funduszy europejskich we Włocławku

Zaproszenie na spotkanie informacyjne "Szybka Ścieżka"

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursów „Szybkiej Ścieżki” w 2018 r. przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw (konkurs 1/1.1.1/2018) oraz dużych przedsiębiorstw i konsorcjów (konkurs 2/1.1.1/2018).
Celem spotkania będzie…
Zobacz więcej: Zaproszenie na spotkanie informacyjne "Szybka Ścieżka"

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące II konkursu w Programie IUSER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące II konkursu w Programie IUSER, realizowanego w obszarze sektora elektronicznego, teleinformatycznego i technik informacyjnych ze środków Programu Inteligentny Rozwój w zakresie działania 1.2 Programu…
Zobacz więcej: Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące II konkursu w Programie IUSER

Program Polska – Saksonia: 3,5 mln euro na projekty z zakresu edukacji i współpracy

Komitet Monitorujący programu Interreg Polska-Saksonia zdecydował o wsparciu 5 projektów. Wybrane przedsięwzięcia dotyczą edukacji transgranicznej oraz współpracy partnerskiej i potencjału instytucjonalnego. Nabór wniosków o dofinansowanie został zakończony we wrześniu…
Zobacz więcej: Program Polska – Saksonia: 3,5 mln euro na projekty z zakresu edukacji i współpracy

Rezygnacja z przeprowadzenia konkursu dla poddziałania 8.2.1 Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego (Typ IV)

W związku z planowanymi zmianami Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego 20 lutego 2018 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia we wrześniu naboru w poddziałaniu 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie…
Zobacz więcej: Rezygnacja z przeprowadzenia konkursu dla poddziałania 8.2.1 Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego (Typ IV)

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 – 28 lutego 2018 r.

Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji,…
Zobacz więcej: Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 – 28 lutego 2018 r.