Aktualne konkursy

Ruszyły konsultacje społeczne Założeń Umowy Partnerstwa

Rozpoczęły się konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa 2021-2027, dokumentu określającego strategię wykorzystania Funduszy Europejskich w przyszłej perspektywie. Spotkanie konsultacyjne otworzył minister Jerzy Kwieciński.

– Poddajemy konsultacjom dokument zawierający założenia do Umowy Partnerstwa….
Zobacz więcej: Ruszyły konsultacje społeczne Założeń Umowy Partnerstwa

Mamy kolejne mikroprojekty na pograniczu z Czechami

8 lipca 2019 roku zatwierdzono kolejne mikroprojekty w Programie Interreg Czechy – Polska, które będą realizowane w następujących priorytetach:

Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia,
Współpraca instytucji i społeczności,
Edukacja i…
Zobacz więcej: Mamy kolejne mikroprojekty na pograniczu z Czechami

Zapytaj o Fundusze Europejskie w Muszynie

Biją rekordy popularności i przyciągają tłumy turystów. Ogrody sensoryczne, park Zdrojowy, szlaki rowerowe – to tylko niektóre projekty unijne realizowane przez Muszynę, które stały się kołem napędowym rozwoju turystycznego regionu. Tym razem Dwór Starostów,…
Zobacz więcej: Zapytaj o Fundusze Europejskie w Muszynie

Zmiany Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Informujemy, że 12 lipca 2019 r. Komisja Europejska przyjęła zmiany Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Zmiany programu zostały przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 980/VI/19 z dnia 10.07.2019 r. Aktualna wersja RPO WD 2014-2020, obowiązująca…
Zobacz więcej: Zmiany Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Otwarcie zmodernizowanego bloku operacyjnego w Stalowej Woli

Nowoczesny blok operacyjny, pracownia endoskopowa oraz centralna sterylizatornia powstały w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. To inwestycja opiewająca na kwotę ponad 25 mln zł. Powiat stalowowolski zaangażował ponad 14 mln a dotacja w ramach Regionalnego Programu…
Zobacz więcej: Otwarcie zmodernizowanego bloku operacyjnego w Stalowej Woli

Wielki urok średnich miast

Wielkie miasta od zawsze inspirowały artystów. Utwory o Paryżu na dobre wpisały się w klasykę – nie tylko francuskiej – piosenki. Londyn nawoływał do buntu w kultowym protest songu grupy The Clash. O tym, że Nowy Jork nigdy nie śpi, przekonywał Frank Sinatra. Na naszym rodzimym…
Zobacz więcej: Wielki urok średnich miast

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój

26 czerwca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w Warszawie odbyło się XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój (PO IR). Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli samorządów, strony rządowej, organizacji pozarządowych, Komisji…
Zobacz więcej: XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój

Polskie Mosty Technologiczne (PMT) – Indonezja, Korea, Singapur, Chiny, Stany, ZEA

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców do składania wniosków w projekcie Polskie Mosty Technologiczne (poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji…
Zobacz więcej: Polskie Mosty Technologiczne (PMT) – Indonezja, Korea, Singapur, Chiny, Stany, ZEA

Projekt "STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego" z dofinansowaniem

4 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania projekt „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego” o wartości 522 325,00 zł.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z…
Zobacz więcej: Projekt "STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego" z dofinansowaniem

Wybrano do dofinansowania projekt – Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję.

4 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania projekt „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję” o wartości 699 963,31 zł.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego na…
Zobacz więcej: Wybrano do dofinansowania projekt – Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję.