Aktualne konkursy

Szkolenia dla osób uczestniczących w wyborze projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego

5 stycznia 2016 roku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 włączyła do obowiązkowego programu szkoleniowego dla osób uczestniczących w procesie wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WŁ…
Zobacz więcej: Szkolenia dla osób uczestniczących w wyborze projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego

Firmy chętne do wdrażania innowacji z wykorzystaniem wzornictwa

214 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 14,7 mln zł złożyli przedsiębiorcy w pierwszym konkursie w działaniu 1.4 Wzór na konkurencję Programu Polska Wschodnia (POPW). To pomoc dla mikro, małych i średnich firm z Polski Wschodniej w zwiększaniu ich innowacyjności i konkurencyjności…
Zobacz więcej: Firmy chętne do wdrażania innowacji z wykorzystaniem wzornictwa

Wyniki naboru wniosków w ramach Działania 10.1 Wsparcie Zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania, Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza wyniki naboru wniosków (na rok 2015 Nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/15) na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Działania10.1 Wsparcie Zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania, Regionalnego Programu…
Zobacz więcej: Wyniki naboru wniosków w ramach Działania 10.1 Wsparcie Zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania, Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego

Poziom realizacji programów – stan na 3 stycznia 2016 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 3 stycznia 2016 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 3 stycznia 2016 r.

Zmiana regulaminu konkursu w ramach działania 8.2 Uczenie się przez całe życie, Regionalnego Programu Województwa Wielkopolskiego

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem informuje, że zmieniono zapis regulaminu konkursu dla działania 8.2 Regionalnego Programu Województwa Wielkopolskiego (nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15) w pkt. 2.2. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie…
Zobacz więcej: Zmiana regulaminu konkursu w ramach działania 8.2 Uczenie się przez całe życie, Regionalnego Programu Województwa Wielkopolskiego

Harmonogram szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016

Harmonogram szkoleń jest adresowany do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Wielkopolskiego. Zawiera wykaz szkoleń zaplanowanych na rok 2016 w podziale na kwartały. Obejmuje zarówno szkolenia ogólne, jak i…
Zobacz więcej: Harmonogram szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016

Wydłużenie terminu naboru kart projektów subregionalnych w ramach poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Zmiana terminu
Termin zamknięcia naboru kart projektów dla poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego został zmieniony na: 12 lutego 2016 r., godz. 15:00.
Karty projektu mogą składać:

jednostki samorządu terytorialnego, ich…
Zobacz więcej: Wydłużenie terminu naboru kart projektów subregionalnych w ramach poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

40 mln zł na analizę potrzeb rozwojowych firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na zwiększenie efektywności ich działania. Czeka na nich w sumie 40 mln zł z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Nabór wniosków ruszy 22 stycznia 2016 r….
Zobacz więcej: 40 mln zł na analizę potrzeb rozwojowych firm

Realizacja planu naprawczego dla funduszy UE 2007-2013

W związku z ryzkiem niewykorzystania dostępnej dla Polski puli środków unijnych na lata 2007-2013, intensywnie realizowany jest przyjęty przez Radę Ministrów „Program naprawczy dla funduszy Polityki Spójności 2007-2013”. W momencie zmiany rządu, do rozliczenia z…
Zobacz więcej: Realizacja planu naprawczego dla funduszy UE 2007-2013

Przebudowa systemu obsługi unijnych wniosków w Lubelskim Programie Regionalnym 2014-2020 – zmiany terminów konkursów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zdecydowała o przebudowie systemu informatycznego do wypełniania wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego w RPO 2014-2020. Modernizacja Lokalnego Systemu Informatycznego wymaga czasu, dlatego część…
Zobacz więcej: Przebudowa systemu obsługi unijnych wniosków w Lubelskim Programie Regionalnym 2014-2020 – zmiany terminów konkursów