Aktualne konkursy

Mama wraca do pracy

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym może być dla mam dużym wyzwaniem. W ciągu tak długiego okresu traci się część umiejętności i wypada z rytmu pracy. Rodzice są też postawieni przed problemem zapewnienia dziecku opieki. Właśnie dlatego młode mamy, w powrocie do pracy,…
Zobacz więcej: Mama wraca do pracy

Konkurs dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji w województwie pomorskim

Zapraszamy do udziału w konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast w gminach miejskich oraz miejsko-wiejskich województwa pomorskiego.
W perspektywie finansowej 2014-2020 rewitalizacja…
Zobacz więcej: Konkurs dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji w województwie pomorskim

Ogłoszenie o naborze do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do wyboru projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetów: VI, VII, VIII Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego na…
Zobacz więcej: Ogłoszenie o naborze do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Poradnik Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych

Dokument zawiera porady jak unikać błędów, które często pojawiają się podczas udzielania zamówień publicznych dotyczących projektów współfinansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Jego celem jest ułatwienie wdrażania programów…
Zobacz więcej: Poradnik Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych

Fundusze Europejskie dla Ciebie

Poznaj ofertę regionalną w zakresie środków unijnych, weź udział w konkursach, zapisz się na warsztaty dla potencjalnych beneficjentów – to wszystko w ramach VIII Targów Funduszy Europejskich w województwie śląskim.
Na zakończenie tegorocznej kampanii informującej…
Zobacz więcej: Fundusze Europejskie dla Ciebie

Poziom realizacji programów – stan na 8 listopada 2015 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 8 listopada 2015 r. złożono 302,2 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 8 listopada 2015 r.

Konferencja otwierająca Program Brandenburgia – Polska 2014-2020

3 listopada 2015 r. w Cottbus (Brandenburgia) odbyła się konferencja otwierająca Program INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.
Wydarzenie otworzył dr Helmuth Markov – Minister Sprawiedliwości, Spraw Europejskich oraz Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia,…
Zobacz więcej: Konferencja otwierająca Program Brandenburgia – Polska 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Polska Wschodnia zaktualizowany

Od 5 listopada 2015 r. obowiązuje zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (SZOOP), którego treść została dostosowana do brzmienia kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący POPW 19…
Zobacz więcej: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Polska Wschodnia zaktualizowany

Przygotowanie do naborów projektów transnarodowych i międzyregionalnych w 2016 r.

5 listopada 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odbyło się seminarium poświęcone współpracy międzynarodowej w programach Interreg: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa i Europa. We wszystkich prezentowanych programach pierwsze nabory projektów zakończyły się…
Zobacz więcej: Przygotowanie do naborów projektów transnarodowych i międzyregionalnych w 2016 r.

Kolejny Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na programy rewitalizacji

Kolejny Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs dotacji, którego celem  jest wsparcie gmin z regionu w procesie opracowywania lub aktualizacji programów rewitalizacji.
Konkursy przygotowano w ramach współpracy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z samorządami…
Zobacz więcej: Kolejny Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na programy rewitalizacji