Aktualne konkursy

Poziom realizacji programów – stan na 27 grudnia 2015 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 27 grudnia 2015 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 27 grudnia 2015 r.

W dniu 24.12.2015 r. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich działające na terenie województwa łódzkiego będą nieczynne

Informujmy, że w dniach 28-31 grudnia Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich działające na terenie województwa łódzkiego będą pracować w stałych godzinach urzędowania. Natomiast 24 grudnia 2015 r. zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Łódzkiego 64/14 z 28…
Zobacz więcej: W dniu 24.12.2015 r. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich działające na terenie województwa łódzkiego będą nieczynne

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich na Śląsku będą nieczynne 24 grudnia 2015 r.

Informujemy, że 24 grudnia br. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie śląskim będą nieczynne. W związku z Zarządzeniem Nr 00032/2015 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2015 r. przysługujących w…
Zobacz więcej: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich na Śląsku będą nieczynne 24 grudnia 2015 r.

Interreg Europa: drugi nabór wniosków i Forum Poszukiwania Partnerów

Nabór wniosków
Drugi nabór wniosków w międzyregionalnym programie Interreg Europa rozpocznie się 5 kwietnia i potrwa do 13 maja 2016 roku.
Warunki naboru i dokumenty dla wnioskodawców będą dostępne na oficjalnej stronie programu w przyszłym roku. Warto…
Zobacz więcej: Interreg Europa: drugi nabór wniosków i Forum Poszukiwania Partnerów

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko (1)

21 grudnia 2015 r. wiceminister rozwoju Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.2) (SzOOP POIiŚ).
Nowa wersja dokumentu zawiera następujące zmiany:
Uzupełniono załącznik nr 5 Wykaz…
Zobacz więcej: Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko (1)

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku będą nieczynne 24 grudnia 2015 r.

Informujemy, że 24 grudnia br. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie dolnośląskim będą nieczynne. W związku z Zarządzeniem nr 2/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2015 r. przysługujących w…
Zobacz więcej: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku będą nieczynne 24 grudnia 2015 r.

Poziom realizacji programów – stan na 20 grudnia 2015 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 20 grudnia 2015 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 20 grudnia 2015 r.

1 mld zł z unijną gwarancją dla firm

Jeszcze w grudniu zostaną uruchomione pierwsze pieniądze z instrumentów finansowych w programach ramowych UE na lata 2014-2020. Z preferencyjnych kredytów i finansowania leasingowego skorzystają mikro, małe i średnie firmy. W 2015 i 2016 r. polscy pośrednicy zaoferują przedsiębiorcom w…
Zobacz więcej: 1 mld zł z unijną gwarancją dla firm

Komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju przedstawia publikację „Komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020”, stanowiącą zbiorcze kompendium wiedzy na temat pakietu rozporządzeń odnoszących się do polityki spójności.
Opracowanie ma charakter…
Zobacz więcej: Komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020

Fundusze Europejskie dla placówek oświatowych

Jeśli reprezentujesz szkołę bądź inną instytucję edukacyjną, powinieneś zainteresować się możliwościami dofinansowania.  Fundusze są dostępne zarówno dla placówek publicznych, jak i niepublicznych. Środki unijne mogą być wykorzystywane na działalność dydaktyczną i wychowawczą, ale…
Zobacz więcej: Fundusze Europejskie dla placówek oświatowych