Tag Archives: dofinansowanie

Mamy zgodę. Z unijnego budżetu 686 mln zł trafi na modernizację linii kolejowej – sprawdź, gdzie!

Komisja Europejska wydała kolejną pozytywną decyzję zatwierdzającą wkład finansowy na rzecz dużego projektu. Tym razem dotyczy modernizacji linii kolejowej.
„Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice” to inwestycja, która…
Zobacz więcej: Mamy zgodę. Z unijnego budżetu 686 mln zł trafi na modernizację linii kolejowej – sprawdź, gdzie!

Kolejne miasta podejmują walkę ze smogiem. Mają wsparcie funduszy unijnych

Wszystkie projekty, które zostały wybrane w IV konkursie dla poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim, mają już umowy o dofinansowanie unijne z Programu Infrastruktura i Środowisko.
W sumie prawie 61 mln zł dofinansowania unijnego z POIiŚ…
Zobacz więcej: Kolejne miasta podejmują walkę ze smogiem. Mają wsparcie funduszy unijnych

Rezygnacja z przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie dla działania 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe przeprowadzenie konkursu zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na rok 2020 – wersja…
Zobacz więcej: Rezygnacja z przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie dla działania 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020

7 km radości. Obwodnica Sanoka już otwarta

Od dziś kierowcy mogą korzystać z 6,7 km obwodnicy Sanoka, która powstała w ciągu drogi krajowej nr 28. Budowę współfinansowały fundusze unijne Programu Infrastruktura i Środowisko.
Już od rana Sanok wyglądał inaczej. Kierowcy, dla których Sanok nie był celem, a jedynie jednym…
Zobacz więcej: 7 km radości. Obwodnica Sanoka już otwarta

Zmieniony harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 na 2020 rok

27 stycznia 2020 roku Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 2096/2020, przyjął trzecią wersję Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2020 rok.
Zapraszamy do zapoznania…
Zobacz więcej: Zmieniony harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 na 2020 rok

Rok 2019 na plus w funduszach europejskich

Prawie 450 miliardów złotych to wartość inwestycji, które do końca 2019 roku zostały dofinansowane funduszami unijnymi na lata 2014-2020. Polska zainwestowała już 83% dostępnych funduszy, a prawie 41% rozliczyła z Komisją Europejską. Pod względem rozliczonej kwoty 2019 rok był…
Zobacz więcej: Rok 2019 na plus w funduszach europejskich

Kolejne mikroprojekty na pograniczu ze Słowacją

W grudniu 2019 roku i w styczniu 2020 roku kolejne mikroprojekty na pograniczu polsko-słowackim uzyskały wsparcie ze środków unijnych. W sumie 89 przedsięwzięć będzie realizowanych w dwóch priorytetach programu Interreg Polska-Słowacja:  

Ochrona i rozwój dziedzictwa…
Zobacz więcej: Kolejne mikroprojekty na pograniczu ze Słowacją

Bezpieczniej na torach dzięki funduszom unijnym

Szybsze dojazdy na miejsca napraw, sprawne usuwanie usterek czy mechaniczne odśnieżanie torów to tylko kilka zalet wózków motorowych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały kolejną umowę na zakup 6 wózków motorowych z oprzyrządowaniem w ramach projektu…
Zobacz więcej: Bezpieczniej na torach dzięki funduszom unijnym

Pierwsze w Polsce kapitałowe inwestycje społeczne dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano pierwszych w Polsce innowacyjnych inwestycji o charakterze społecznym (inwestycje typu Social Venture Capital – SVC). Organizacjom pozarządowym i przedsiębiorstwom społecznym udostępniono znane z rynku kapitałowego instrumenty w postaci…
Zobacz więcej: Pierwsze w Polsce kapitałowe inwestycje społeczne dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończenie 4 rundy naboru za nami…

… a przed nami ocena 67 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Polska Wschodnia! W złożonych wnioskach, łączna kwota dofinansowania wszystkich projektów to ponad 1,2 mld zł, pula dostępnych…
Zobacz więcej: Zakończenie 4 rundy naboru za nami…