Tag Archives: dofinansowanie

Tysięczna umowa o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko – podpisana

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 podpisano już 1000 umów o dofinansowanie, na łączną kwotę 99,7 mld zł, w tym 55,5 mld zł ze środków unijnych, wykorzystując ponad 50 proc. alokacji przewidzianej na Program.
Tysięczna umowa o dofinansowanie została…
Zobacz więcej: Tysięczna umowa o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko – podpisana

Konkurs „Let the Stars Shine” na najlepsze projekty realizowane w miastach z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej

Zapraszamy gminy z terenu województwa śląskiego do udziału w etapie regionalnym europejskiego konkursu „Let the Stars Shine” zainicjowanego przez posła do Parlamentu Europejskiego Lamberta van Nistelrooija na najlepsze projekty realizowane w miastach z wykorzystaniem…
Zobacz więcej: Konkurs „Let the Stars Shine” na najlepsze projekty realizowane w miastach z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej

Nowe miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3 na terenie województwa łódzkiego

Predstawiamy listę nowo tworzonych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 na terenie województwa łódzkiego dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego…
Zobacz więcej: Nowe miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3 na terenie województwa łódzkiego

Ponad połowa funduszy w największym programie polityki spójności zagospodarowana

12 października obradował Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Omówiono m.in. postęp we wdrażaniu programu. Dyskutowano także o realizacji dwóch odcinków drogi S6 pomiędzy Koszalinem a Lęborkiem, co do których, jeszcze przed posiedzeniem…
Zobacz więcej: Ponad połowa funduszy w największym programie polityki spójności zagospodarowana

Za nami Wydarzenie Roczne Programu Interreg V-A Polska Słowacja!

Wydarzenie Roczne Programu Interreg V-A Polska Słowacja, zorganizowane 16 września 2017 roku w Szczawnicy było okazją do świętowania sukcesów współpracy na polsko-słowackim pograniczu oraz obchodów Europejskiego Dnia Współpracy 2017.
Fani aktywnego wypoczynku wzięli…
Zobacz więcej: Za nami Wydarzenie Roczne Programu Interreg V-A Polska Słowacja!

Program Polska – Saksonia: nabory wniosków

29 września 2017 r. zakończył się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie dwóch obszarów tematycznych: Edukacja transgraniczna oraz Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny. Łącznie wpłynęło 15 wniosków, a wartość wnioskowanego wsparcia…
Zobacz więcej: Program Polska – Saksonia: nabory wniosków

PFR Otwarte Innowacje FIZ – spotkanie konsultacyjne 9 października 2017 r. w Warszawie

PFR Ventures zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące Funduszu PFR Otwarte Innowacje FIZ.
Fundusz PFR Otwarte Innowacje FIZ skierowany jest do Funduszy Venture Capital, których celem inwestycyjnym są spółki innowacyjne technologicznie, na etapie kontynuacji i…
Zobacz więcej: PFR Otwarte Innowacje FIZ – spotkanie konsultacyjne 9 października 2017 r. w Warszawie

Ponad 100 mln zł na rozwój systemów zarządzania ruchem lotniczym

Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym – etap II to projekt wart ponad 201 mln zł. Na jego realizację Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) otrzyma niemal 115 mln zł dofinansowania z działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T POIiŚ…
Zobacz więcej: Ponad 100 mln zł na rozwój systemów zarządzania ruchem lotniczym

Projekty z sektora kultury dla regionów słabiej rozwiniętych w ostatecznej ocenie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniło regulamin konkursu dla naboru nr POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17 (dla regionów słabiej rozwiniętych, tj. wszystkich za wyjątkiem województwa mazowieckiego) dla działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój…
Zobacz więcej: Projekty z sektora kultury dla regionów słabiej rozwiniętych w ostatecznej ocenie

Wyniki konkursu dla poddziałania 1.7.2 Programu Infrastruktura i Środowisko

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę merytoryczną I stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie POIS.1.7.2/1/2017.
Wszystkie projekty spełniły kryteria merytoryczne I stopnia i…
Zobacz więcej: Wyniki konkursu dla poddziałania 1.7.2 Programu Infrastruktura i Środowisko