Tag Archives: dofinansowanie

EKO(nomiczne)korzyści

Ostatnie lata przyniosły wielką zmianę świadomości ekologicznej. Coraz więcej firm podejmuje działania, dzięki którym ich produkty lub usługi stają się bardziej przyjazne środowisku. Inne starają się wprowadzać na rynek nowe technologie i rozwiązania proekologiczne. Przedsiębiorcy nie muszą…
Zobacz więcej: EKO(nomiczne)korzyści

Zmiana godzin otwarcia Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce w dniu 31 października 2019 r.

31 października 2019 r. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce będą czynne do 14.00.
Za utrudnienia przepraszamy!
Zobacz więcej: Zmiana godzin otwarcia Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce w dniu 31 października 2019 r.

Jak łatwiej dostać pieniądze z Unii bez korzystania z dotacji?

Stanowią nie tylko ciekawą alternatywę dla kredytów i pożyczek komercyjnych, są też łatwiejsze niż dotacje… Pieniądze na rozwój biznesu dostępne w atrakcyjnej ofercie Funduszy Europejskich czekają, byś po nie sięgnął. 
Stawiasz na rozwój firmy i szukasz…
Zobacz więcej: Jak łatwiej dostać pieniądze z Unii bez korzystania z dotacji?

Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków w Programie Inteligentny Rozwój (2)

25 października 2019 r. zatwierdzono zmiany w harmonogramie konkursów na 2019 r. w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).
Dodano konkurs w poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa dedykowanego producentom urządzeń grzewczych….
Zobacz więcej: Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków w Programie Inteligentny Rozwój (2)

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie pomiaru i analizy 5 wskaźników rezultatu – program Polska – Słowacja

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie pomiaru (listopad – grudzień 2019 roku) i analizy 5 wskaźników rezultatu.
Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z metodyką przedstawioną w „Koncepcji i metodyce,…
Zobacz więcej: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie pomiaru i analizy 5 wskaźników rezultatu – program Polska – Słowacja

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach naboru 5.2.1 System transportu kolejowego, Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego (1)

21 października 2019 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 1335/VI/19 w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do…
Zobacz więcej: Rozstrzygnięcie konkursu w ramach naboru 5.2.1 System transportu kolejowego, Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego (1)

Zakończenie konkursu w programie Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska

23 października 2019 roku zakończył się nabór wniosków w programie Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska.
Konkurs był otwarty na wnioski projektowe dotyczące tematyki współpracy transgranicznej. Wnioskodawcy złożyli 6 wniosków o wartości 5,67 mln…
Zobacz więcej: Zakończenie konkursu w programie Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska

Kongres Polityki Miejskiej

W listopadzie w Kielcach odbędzie się Kongres Polityki Miejskiej – wielkie wydarzenie, które da przedsmak Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku. Kongres jest skierowany do wszystkich interesujących się miastem – ekspertów, akademików, urzędników,…
Zobacz więcej: Kongres Polityki Miejskiej

Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (1)

Od 17 października 2019 r. zmienia się Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Wprowadzone zmiany dotyczą wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego (zał. 4). W dokumencie zaktualizowano wartości projektów w…
Zobacz więcej: Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (1)

Podpisano umowę na przebudowę odcinka linii E59 Choszczno-Stargard

11 października br. spółka PKP PLK S.A., jako beneficjent unijnych środków Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), podpisała umowę za blisko 400 mln zł netto na modernizację trasy E59 między Choszcznem a Stargardem w ramach realizacji projektu „Prace na linii kolejowej E59…
Zobacz więcej: Podpisano umowę na przebudowę odcinka linii E59 Choszczno-Stargard