Tag Archives: dofinansowanie

40 km ekspresówki – prezent od drogowców na długi weekend

Tuż przed dniem Wszystkich Świętych kierowcom został udostępniony odcinek drogi ekspresowej S7 między Koszwałami a Gdańskiem. Powstał z funduszy unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Niemal 40 km nowej drogi to efekt realizacji projektu „Budowa drogi ekspresowej S7…
Zobacz więcej: 40 km ekspresówki – prezent od drogowców na długi weekend

Interreg Europa Środkowa – nowe publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem przygotowanym na zlecenie programu Interreg Europa Środkowa przez Wiedeński Instytut Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych (WIIW). Studium zatytułowane „Socio-economic challenges, potentials and impacts of transnational cooperation in central…
Zobacz więcej: Interreg Europa Środkowa – nowe publikacje

Polskie wnioski z obszaru transportu w ramach konkursu 2018 CEF Transport przekazane do Brukseli

W ramach zakończonego naboru wniosków 2018 CEF Transport, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zatwierdziło 9 wniosków o dofinansowanie, które następnie zostały przekazane do oceny Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) przy Komisji Europejskiej w Brukseli.
Łączna…
Zobacz więcej: Polskie wnioski z obszaru transportu w ramach konkursu 2018 CEF Transport przekazane do Brukseli

XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój

24 października 2018 r. w Hotelu Mercure Grand w Warszawie odbyło się XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój z udziałem przedstawicieli samorządów, strony rządowej, organizacji pozarządowych, Komisji Europejskiej oraz przedstawicieli Instytucji…
Zobacz więcej: XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój

O programach Interreg na Śląsku

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza 15 listopada 2018 roku na Regionalne seminarium informacyjne nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu w Katowicach, w Sali Sejmu Śląskiego (ul. Ligonia…
Zobacz więcej: O programach Interreg na Śląsku

Start konkursu na mobilność ponadnarodową dla instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu!

Od 31 października do 30 listopada 2018 roku Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w konkursie na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu (Działanie 4.2. Programu Wiedza Edukacji Rozwój). 
Jaki…
Zobacz więcej: Start konkursu na mobilność ponadnarodową dla instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu!

Szybciej omijamy Radom – obwodnica otwarta!

Dziś oddano do użytku 25-kilometrowy odcinek obwodnicy Radomia, który stanowi część drogi S7 łączącej Warszawę z Krakowem.
Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie w wysokości ponad 400 mln zł ze środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Koszt całkowity wyniósł…
Zobacz więcej: Szybciej omijamy Radom – obwodnica otwarta!

Co nowego w ewaluacji PO WER?

To, że Fundusze Europejskie zmieniają Polskę wiemy od dawna. Skąd mamy tą wiedzę? Wszystko dzięki monitoringowi i ewaluacji, które pozwalają ocenić skuteczność i jakość wsparcia z Funduszy Europejskich oraz zmierzyć zachodzące zmiany.
28 września 2018 roku w Ministerstwie Inwestycji i…
Zobacz więcej: Co nowego w ewaluacji PO WER?

Znamy zwycięzców konkursu RegioStars Awards 2018!

RegioStars Awards to coroczny konkurs Komisji Europejskiej. Jego zadaniem jest wyłonienie dobrych praktyk w rozwoju regionalnym i wybór projektów, które mogą być inspirujące dla pozostałych regionów. 
Wśród zwycięzców tegorocznego konkursu znalazły się…
Zobacz więcej: Znamy zwycięzców konkursu RegioStars Awards 2018!

Zakończenie oceny formalnej w działaniu 1.5 "efektywna dystrybucja ciepła i chłodu"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w IV konkursie nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K04/18.
Do dalszego etapu oceny przeszło 33 projektów na łączną kwotę dofinansowania UE…
Zobacz więcej: Zakończenie oceny formalnej w działaniu 1.5 "efektywna dystrybucja ciepła i chłodu"