Tag Archives: dofinansowanie

Dodatkowe nabory wniosków w działaniu 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy (Typ I), RPO – Lubuskie 2020

W IV kwartale 2019 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 planuje ogłosić dwa dodatkowe nabory wniosków w ramach działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i…
Zobacz więcej: Dodatkowe nabory wniosków w działaniu 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy (Typ I), RPO – Lubuskie 2020

Zawarcie umowy na modernizację linii kolejowej E65 na odcinku (LOT C) Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg

10 października br. spółka PKP PLK SA, jako beneficjent unijnych środków Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), zawarła umowę z Budimex Budownictwo sp. z o.o. na realizację projektu 2016-PL-TMC-0105-W: Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska,…
Zobacz więcej: Zawarcie umowy na modernizację linii kolejowej E65 na odcinku (LOT C) Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg

Konsultacje dotyczące konkursu z poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat, Regionalnego Programu Województwa Śląskiego

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) zaprasza wszystkich zainteresowanych na indywidualne konsultacje w ramach konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-338/19 z poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat w ramach Regionalnego…
Zobacz więcej: Konsultacje dotyczące konkursu z poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat, Regionalnego Programu Województwa Śląskiego

Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019!

Modernizacja linii kolejowej Lublin – Stalowa Wola-Rozwadów i rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej w Lublinie znalazły się w gronie Top Inwestycji Polski Wschodniej 2019 r. Realizację obu projektów wsparły środki Programu Polska Wschodnia.
W konkursie nagrodzono 10 inwestycji…
Zobacz więcej: Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019!

Komisja Europejska akceptuje polską kolej

Dwie pozytywne decyzje, potwierdzające wkład unijny dla projektów Programu Infrastruktura i Środowisko, wydała Komisja Europejska. Obie inwestycje należą do sektora kolejowego.
„Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry –…
Zobacz więcej: Komisja Europejska akceptuje polską kolej

Budujemy bezpieczeństwo energetyczne kraju – gazociąg Lwówek-Odolanów ukończony

Budowa gazociągu Lwówek – Odolanów została zakończona. Ta ogromna inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Inwestycja o wartości ok. 799 mln zł została zrealizowana przez  GAZ-SYSTEM S.A. Wsparcie unijne…
Zobacz więcej: Budujemy bezpieczeństwo energetyczne kraju – gazociąg Lwówek-Odolanów ukończony

Wybrano do dofinansowania 2 projekty pozakonkursowe w zakresie zdrowia na rynku pracy

26 września 2019 r. zatwierdzono 2 projekty pozakonkursowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę ponad 4,2 mln złotych.
Celem projektów jest zwiększony udział mieszkańców obszaru interwencji w programie zdrowotnym…
Zobacz więcej: Wybrano do dofinansowania 2 projekty pozakonkursowe w zakresie zdrowia na rynku pracy

Konkretny krok w stronę Centralnego Portu Komunikacyjnego – kolejny polski projekt uzyskał dofinansowanie z instrumentu „Łącząc Europę”

Rekomendację Komisji Europejskiej zatwierdziły dziś państwa członkowskie. Projekt „Utworzenie nowego połączenia transgranicznego na odcinku Katowice – Ostrawa sieci kompleksowej TEN-T (etap I)” złożony przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. otrzyma wsparcie z instrumentu…
Zobacz więcej: Konkretny krok w stronę Centralnego Portu Komunikacyjnego – kolejny polski projekt uzyskał dofinansowanie z instrumentu „Łącząc Europę”

Konferencja "POIiŚ o przeszłości" – ostatnia szansa na zapisy!

Przypominamy, że jeszcze trwają zapisy na konferencję „POIiŚ o przeszłości”, którą 11 października organizuje w Warszawie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
Ideą konferencji jest nie tylko przedstawienie…
Zobacz więcej: Konferencja "POIiŚ o przeszłości" – ostatnia szansa na zapisy!

Wydłużenie terminu naboru wniosków, dodanie V rundy konkursu, aktualizacja wzorów umów dla działania 8.5 RPO Województwa Małopolskiego

17 września 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę nr 1713/19 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu dla naboru RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Regionalnego Województwa Małopolskiego na lata…
Zobacz więcej: Wydłużenie terminu naboru wniosków, dodanie V rundy konkursu, aktualizacja wzorów umów dla działania 8.5 RPO Województwa Małopolskiego