Aktualne konkursy

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 – 1 grudnia 2015 r.

Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji,…
Zobacz więcej: Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 – 1 grudnia 2015 r.

Jeszcze dwa tygodnie na zgłoszenia do konkursu "Fundusze w obiektywie"!

Zrób zdjęcie projektu i wygraj czytnik e-book!
Zapraszamy do udziału w konkursie „Fundusze w obiektywie”. Wystarczy przesłać zdjęcie i krótki opis projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. 
Konkurs adresowany jest do osób interesujących się projektami…
Zobacz więcej: Jeszcze dwa tygodnie na zgłoszenia do konkursu "Fundusze w obiektywie"!

Konkursy w Programie Infrastruktura i Środowisko w 2016 r.

30 listopada 2015 r. opublikowano zatwierdzony harmonogram konkursów dla Programu Infrastruktura i Środowisko na rok 2016. Dokument prezentuje informacje o terminach oraz kwotach przeznaczonych na wsparcie projektów w ramach poszczególnych naborów.
W 2016 roku przewiduje…
Zobacz więcej: Konkursy w Programie Infrastruktura i Środowisko w 2016 r.

Zaktualizowany Plan Ewaluacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Dokument w wersji pierwotnej został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 27 kwietnia 2015 r. W trakcie VI posiedzenia 24 listopada 2015 r., Komitet dokonał przeglądu Planu Ewaluacji PO WER i zatwierdził jego zaktualizowaną wersję.
Wprowadzone zmiany…
Zobacz więcej: Zaktualizowany Plan Ewaluacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Wydłużenie terminu składania wniosków w ramach Poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Małopolskiego zdecydowała o wydłużeniu terminu składania wniosków w ramach konkursu nr RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15, dotyczącego Poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, Regionalnego Programu Województwa…
Zobacz więcej: Wydłużenie terminu składania wniosków w ramach Poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Identyfikacja projektów w Programie Pomoc Techniczna 2014-2020

W związku z planowanym na 2016 r. kolejnym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020 zapraszamy do zgłaszania projektów planowanych do realizacji wraz z określeniem ich tytułu/zakresu oraz planowanej alokacji.
Wybór projektów pomocy…
Zobacz więcej: Identyfikacja projektów w Programie Pomoc Techniczna 2014-2020

Poziom realizacji programów – stan na 29 listopada 2015 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 29 listopada 2015 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki…
Zobacz więcej: Poziom realizacji programów – stan na 29 listopada 2015 r.

Eurokonkurs rozstrzygnięty!

Znamy już wyniki VI edycji Konkursu Młodzi wiedzą o funduszach, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów i wyróżnionych.
Nauczyciele – laureatki:
I miejsce: Elżbieta Wysiadły,…
Zobacz więcej: Eurokonkurs rozstrzygnięty!

Podpisano największe umowy w ramach I naboru instrumentu „Łącząc Europę”

Dotychczas Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA) podpisała indywidualne umowy z beneficjentami o udzielenie dotacji dla 8 największych, polskich projektów z instrumentu „Łącząc Europę”. Wartość ich dofinansowania unijnego wynosi w sumie ponad 1,9 mld…
Zobacz więcej: Podpisano największe umowy w ramach I naboru instrumentu „Łącząc Europę”

Komunikat w sprawie udostępnienia platformy e-learningowej dla oceniających projekty w ramach EFS

Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) udostępniła platformę e-learningową, o której mowa w podrozdziale 10.2, pkt 2 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
Platforma Oceniających Projekty (POP…
Zobacz więcej: Komunikat w sprawie udostępnienia platformy e-learningowej dla oceniających projekty w ramach EFS